Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine ja muutmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.12.2001 määrus number 128 [RT IV, 16.08.2013, 15]
Jõustumine:10.12.2001
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2001 - ... [RT IV, 16.08.2013, 15]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

5. detsember 2001 nr 128

Tänavanimede määramine ja muutmine Lasnamäe linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Lasnamäe Linnaosa Halduskogu ettepanekud,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata Tondiraba asumisse, Lasnamäe tööstuspargi ja Mustakivi tee 13 kinnistu detailplaneeringutega ettenähtud tänavate nimed vastavalt määruse lisale 1 järgmiselt:

1.1 Taevakivi tänav;

1.2 Punane tänav (olemasoleva tänavanime pikendusena);

1.3 Kuuli tänav (olemasoleva tänavanime pikendusena).

2. Muuta osaliselt Lasnamäe tänava nime ning määrata Uuslinna ja Kurepõllu asumis paiknevale, Laagna teelt algavale lõigule, mida pikendatakse Narva mnt, J. Smuuli tee ja Lasnamäe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringuga kuni J. Smuuli teeni, uueks nimeks vastavalt määruse lisale 2 Valge tänav.

3. Määrata Kurepõllu asumisse, Narva mnt, J. Smuuli tee ja Lasnamäe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt määruse lisale 2 nimi Kurepõllu tänav.

4. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil:

4.1 määrata käesoleva määruse punktidega 1.1 kuni 1.3 ja 3 määratud tänavanimede alusel moodustatavate kruntide aadressid vastavalt krundijaotuskavade esitamise ajale;

4.2 muuta Lasnamäe tänava senised aadressid alates numbritest 23 ja 44 Valge tänava nime alusel 18. jaanuariks 2002 ning määrata tänava pikenduse äärde jäävate kruntide aadressid vastavalt krundijaotuskava esitamisajale.

5. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada:

5.1 uute tänavasiltide või tänavanimega suunaviitade paigaldamine detailplaneeringuga ettenähtud tänavate alguses, ristmikel ja lõpus ning omanike poolt numbrimärkide paigaldamine hoonetele vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks;

5.2 uute tänavasiltide või tänavanimega suunaviitade paigaldamine Valge tänava alguses ja ristmikel ning omanike poolt numbrimärkide paigaldamine hoonetele 28. märtsiks 2002;

5.3 aadressimuudatuste registreerimine linnaosa elanike registris.

6. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

7. Määrus jõustub 10. detsembril 2001.

 

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1
Lisa 2