Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind
Tallinna Linnavalitsus 31.10.2001 määrus number 115
Jõustumine:01.02.2002
Kehtetuks tunnistamine:22.10.2012
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2004 - 22.10.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 17.10.2012 nr 48, jõustumine 22.10.2012

REDAKTSIOON:

Tlv m 07.04.2004 nr 33 jõust. 12.04.2004

Tlv m 01.10.2003 nr 90 jõust. 01.01.2004

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

31. oktoober 2001 nr 115

 

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind

 

 

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14, Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrale, 30. novembri 2000 otsusele nr 396 "Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas" ja AS-i TALLINNA VESI taotlusele

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1.(Kehtetu - Tlv m 01.10.2003 nr 90 jõust. 01.01.2004)

 

2. Kliendile ühisveevärgist antav vesi peab olema mõõdetud.

 

3. Rakendada veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse müügil alljärgnevatele Tallinna asutustele elanikkonnale kehtestatud hinda:

3.1 Iru Hooldekodu

3.2 Tallinna Laste Turvakeskus

3.3 Paljassaare Sotsiaalmaja

3.4 Pelguranna Tugikodu

3.5 Tallinna Lastekodu

3.6 Tallinna Loomaaed.

 

4. Rakendada veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse müügil Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tasuta kasutuses olevatele mitteeluruumidele aadressil Akadeemia tee 48, Alasi tn 8 ja Suur-Sõjamäe tn 6A ning valitsemisel olevale hoonele aadressil Kauge tn 4 elanikkonnale kehtestatud hinda varjupaigateenuse osutamiseks.

 

(Tlv m 07.04.2004 nr 33 jõust. 12.04.2004)

 

4.1 Rakendada veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse müügil MITTETULUNDUSÜHING-le NOORTE KODUPAIK (registrikood 80080042), kes abistab aadressil Peterburi tee 11 vanemliku hoolitsuseta jäänud ja sotsiaalset abi vajavaid üle 15 aastasi noori, elanikkonnale kehtestatud hinda.

 

(Tlv m 07.04.2004 nr 33 jõust. 12.04.2004)

 

5. Rakendada veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse müügil KURSANA EESTI OÜ (äriregistrikood 10463646) asutusele Kursana Merivälja Pansion (Ranniku tee 48) elanikkonnale kehtestatud hinda üldhoolekandeteenuse osutamiseks.

 

6. Heitvete saastegrupid kehtestatakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. jaanuari 1992. aasta määrusega nr 19 kinnitatud Tallinna kanalisatsioonisüsteemi juhitud heitvete proovide võtmise, saasteastme ja hinnalisandite määramise juhendile.

 

7. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2001 määruse nr 20 punktid 1-4.

 

8. Määrus jõustub 01. veebruaril 2002.

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär