Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede muutmine ja määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 31.10.2001 määrus number 113 [RT IV, 16.08.2013, 31]
Jõustumine:05.11.2001
Redaktsiooni kehtivus:05.11.2001 - ... [RT IV, 16.08.2013, 31]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

31. oktoober 2001 nr 113

Tänavanime muutmine ja määramine Haabersti linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni, Haabersti Halduskogu ja Kammelja tänava elanike ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Muuta Kakumäe asumis paikneva Kammelja tänava nime ning määrata vastavalt käesoleva määruse lisale tänava senise algusosa uueks nimeks Sikuti tänav, millega laieneb Sikuti tänava nime leviala.

2. Säästva arengu ja planeerimise ametil:

2.1 määrata Kammelja tn 1b ja 2 detailplaneeringu alusel uued aadressid vastavalt krundijaotuskava esitamisajale;

2.2 kindlustada tänavanimega suunaviitade tellimine ja paigaldamine Liikluskorralduskeskuse kaudu 31. detsembriks 2001 alljärgnevalt:

2.2.1 viit tekstiga "Kammelja" - tänava uuel alguskohal, Kahva tn 17 kinnistu põhjapiiril;

2.2.2 viit tekstiga "Sikuti" - tänava alguskohal, Kakumäe tee ristil;

2.2.3 viit tekstiga "Landi" - tänava alguskohal, Kakumäe tee ristil.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada numbrimärkide paigaldamine hoonetele vastavalt hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5. Määrus jõustub 5. novembril 2001.

 

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa