Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 27. juuni 2001 määruse nr 85 ja 86 muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.10.2001 määrus number 108
Jõustumine:08.10.2001
Redaktsiooni kehtivus:08.10.2001 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

3. oktoober 2001 nr 108

Tallinna Linnavalitsuse 27. juuni 2001 määruste nr 85 ja 86 muutmine

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ja võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ettepaneku

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 27. juuni 2001 määruse nr 85 punkti 6 ja asendada selles esinenud Kammelja tn 51 b aadressis number "51 b" numbriga "1 b".

 

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 27. juuni 2001 määruse nr 86 punkti 4.2 ja asendada selles esinenud tänavanimes Padriku tänav sõna "tänav" sõnaga "tee".

 

3. Määrus jõustub 8. oktoobril 2001.

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär