Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine ja tühistamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2001 määrus number 103 [RT IV, 16.08.2013, 16]
Jõustumine:24.09.2001
Redaktsiooni kehtivus:24.09.2001 - ... [RT IV, 16.08.2013, 16]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

19. september 2001 nr 103

Tänavanimede määramine ja tühistamine Haabersti linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Halduskogu ettepanekud,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata Vismeistri asumisse, Tiskre tee 22 a, endise Aaviku kinnistu alale planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale nimed alljärgnevalt:

1.1 Nõeliku tänav (tänavanime leviala osalise muudatusena);

1.2 Västra tänav (tänavanime leviala täieliku muudatusena);

1.3 Müta tänav;

1.4 Abara tänav;

1.5 Sumba tänav;

1.6 Lemle tänav.

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata käesoleva määrusega kinnitatud tänavanimede alusel moodustatavate kruntide aadressid vastavalt krundijaotuskava esitamisajale.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundiomanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2000 määruse nr 14 punkt 2 alusel lisaga 2 määratud:

4.1 Västra tänava kogu leviala (lisa 2 pos. 8);

4.2 Ahingu tänava osaline leviala (lisa 2 pos. 4) endisel Aaviku ja Jõeoti kinnistul, säilitades tänava senise algusosa leviala vaid Käänu kinnistul;

4.3 Piiritsa tänava osaline leviala (lisa 2 pos. 6) endisel Aaviku ja Jõeoti kinnistul, säilitades tänava senise algusosa leviala vaid Käänu kinnistul;

4.4 Põlde tänava algusosa leviala (lisa 2 pos. 9) endisel Aaviku kinnistul;

4.5 Jõeküla tee planeeritud lõpuosa (lisa 2 lõik A - B) endisel Aaviku ja Jõeoti kinnistul, säilitades olemasoleva Jõeküla tee lõpuosa leviala (lisa 2 lõik A - C).

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse järgmiste määruste sätted, millega määrati Ogaliku tänava nimi:

5.1 15. septembri 1995 määruse nr 60 punkt 1.12;

5.2 27. juuni 2001 määruse nr 85 punkt 5.

6. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

7. Määrus jõustub 24. septembril 2001.

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa