Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 20.09.2001 määrus number 40
Jõustumine:01.11.2001
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2003 - 03.03.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

REDAKTSIOON:
Tvk m 29.05.2003 nr 35 jõust. 01.07.2003

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

20. september 2001 nr 40

 

Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 29 ning Planeerimis- ja ehitusseaduse § 3 lg 2 p 5 ning § 4,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. (Kehtetu - Tvk m 29.05.2003 nr 35 jõust. 01.07.2003)

 

2. (Kehtetu - Tvk m 29.05.2003 nr 35 jõust. 01.07.2003)

 

3. Tunnistada kehtetuks:

3.1 Tallinna Linnavolikogu 1. detsembri 1994 määrus nr 19 "Tallinna ajutise ehitusmääruse p 61 muutmine";

3.2 Tallinna Linnavolikogu 1. juuli 1993 määrus "Tallinna ajutise ehitusmääruse kinnitamine";

3.3 Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrus nr 45 "Planeerimis- ja ehitusseaduse järgi kohalikule omavalitsusele antud pädevuse delegeerimine".

 

4. Määrus jõustub 1. novembril 2001.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees