Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2001 määrus number 87 [RT IV, 16.08.2013, 13]
Jõustumine:02.07.2001
Redaktsiooni kehtivus:02.07.2001 - ... [RT IV, 16.08.2013, 13]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

27. juuni 2001 nr 87

Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Nõmme Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata Pääsküla asumisse, Pilliroo tn 10, 22, 24, 26 detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimi Sambliku tänav.

2. Määrata Pääsküla asumisse, Rännaku pst ja Auto tn vahelise maa-ala detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 2 nimed alljärgnevalt:

2.1 Mägra tänav;

2.2 Kärbi tänav (22.04.1960 määratud tänavanime pikendusena);

2.3 Nugise tänav (08.11.1927 määratud Auto tänava nime muutmise ja leviala laiendamisena).

3. Määrata Kivimäe asumisse, Lauliku, Hommiku, Särje ja raudtee vahelise ala detailplaneeringuga ettenähtud alale vastavalt käesoleva määruse lisale 3 tänavanimed alljärgnevalt:

3.1 Koidiku tänav;

3.2 Plangu tänav (Lauliku tänava harutee nime muutmisena ja sellel kohal kuni 08.11.1927 olnud ajaloolise nime ennistamisena);

3.3 Kivimäe tänav (08.11.1927 määratud tänavanime pikendusena).

4. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise ametil:

4.1 määrata käesoleva määrusega kinnitatud tänavanimede alusel moodustatavate kruntide aadressid vastavalt krundijaotuskavade esitamisajale;

4.2 korrigeerida käesoleva määruse punktide 2.2, 2.3 ja 3.2 alusel kinnitatud uute tänavanimede järgi olemasolevate kruntide ja ehitiste senised aadressid 31. augustiks 2001.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

6. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

7. Määrus jõustub 2. juulil 2001.

 

 

Liisa-Ly Pakosta

 

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3