Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2001 määrus number 86
Jõustumine:02.07.2001
Redaktsiooni kehtivus:08.10.2001 - 14.02.2010

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 03.10.2001 nr 108 jõust. 08.10.2001

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

27. juuni 2001 nr 86

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Määrata Lepiku asumisse, Lepiku tee 37, 37a ning Lepiku tee 31, 33, 33a detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimed alljärgnevalt:

1.1 Vaksiku tänav;

1.2 Päevakoera tänav (28.11.1997 määratud tänavanime leviala laiendusena);

1.3 Sompa tee (19.09.1958 määratud tänavanime leviala laiendusena).

 

2. Määrata Lepiku asumisse, Lepiku tee 25, 25a ja Sompa tee 16, 16a, 16b detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 2 nimed alljärgnevalt:

2.1 Kirilase tänav;

2.2 Lumiku tänav.

 

3. Määrata Lepiku asumisse, Pärnamäe, Kloostrimetsa, Kupra ja Sompa tee vahelise ala liikluskorralduse, teedevõrgu ja infrastruktuuri skeemiga ettenähtud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 3 nimed alljärgnevalt:

3.1 Udeselja tänav (28.11.1997 määratud tänavanime pikendusena);

3.2 Sirptiiva tänav;

3.3 Kannustiiva tänav;

3.4 Paabusilma tänav;

3.5 Pääsusaba tänav;

3.6 Villkäpa tänav;

3.7 Leediku tänav;

3.8 Uneliblika tänav;

3.9 Suru tänav;

3.10 Suurekivi tänav;

3.11 Päevakoera tänav (28.11.1997 määratud tänavanime leviala laiendusena).

 

4. Määrata Mähe asumisse Võsa tee 26 detailplaneeringu alale planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 4 nimed alljärgnevalt:

4.1 Võsa tee (22.02.1955 määratud tänavanime pikendusena);

4.2 Padriku tee.
(Tlv m 03.10.2001 nr 108 jõust. 08.10.2001)

 

5. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise ametil määrata käesoleva määrusega kinnitatud tänavanimede alusel moodustatavate kruntide aadressid vastavalt krundijaotuskavade esitamisajale.

 

6. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

 

7. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

8. Määrus jõustub 2. juulil 2001.

 

Liisa-Ly Pakosta

 

Abilinnapea
linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa