Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2001 määrus number 85
Jõustumine:02.07.2001
Redaktsiooni kehtivus:02.07.2001 - 23.09.2001

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

27. juuni 2001 nr 85

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Määrata Pikaliiva asumisse, Vana-Rannamõisa tee 13a, 15 detailplaneeringuga ettenähtud tänavate nimed vastavalt käesoleva määruse lisale 1 alljärgnevalt:

 

1.1 Aedvere tänav;

1.2 Nõgikikka tänav;

1.3 Sädeme tänav;

1.4 Tuki tänav.

 

2. Määrata Vismeistri asumisse, Saviliiva tee 6, 21, 21a, 21b kinnistute detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 2 nimi Viige tänav, mis on 19.04.2000 määratud tänavanime pikenduseks.

 

3. Määrata Vismeistri asumisse, Jõeküla tee 12, 14 kinnistute detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 3 nimi Ründi tänav ning muuta Kaheküla tee osaks oleva harutee nimi, mille ääres on Kaheküla tee 9 kuni 15 aadressidega krundid, vastavalt Ründi tänavaks.

 

4. Määrata Kakumäe asumisse, endise Nõmme 38 talumaa detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 4 nimi Nigli tänav ning muuta käsitletaval kohal Kakumäe tee osaks oleva, mitteametliku harutee nimi vastavalt Nigli tänavaks.

 

5. Määrata Kakumäe asumisse, Kakumäe tee 100 detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 5 nimi Ogaliku tänav.

 

6. Määrata Kakumäe asumisse, Kammelja tn 51b detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 6 nimed alljärgnevalt:

 

6.1 Sikuti tänav;

6.2 Tirgu tänav.

 

7. Määrata Kakumäe asumisse, Kakumäe tee 51b detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 7 nimi Säina tänav.

 

8. Määrata Õismäe asumisse, Vabaõhumuuseumi tee, Tuleraua, Taela, Tanuma, Lõuka, Lee, Hälli ja Kätki tn piirkonna detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 8 nimed alljärgnevalt:

 

8.1 Tuleraua tänav (31.07.1959 määratud tänavanime leviala laiendusena);

8.2 Tuluste tänav (sealhulgas Hälli tänava mitteametliku lõpuosa nime muutmisena).

 

9. Määrata Mustjõe asumisse, Paldiski mnt 82f ja 82d detailplaneeringu ja Mustjõe arengukavaga

ettenähtud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 9 nimed alljärgnevalt:

 

9.1 Välgu tänav;

9.2 Pikse tänav;

9.3 Vesiravila tänav.

 

10. Määrata Haabersti asumisse, Rannamõisa tee 4, 4d kruntide detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 10 nimi Lõuka tänav, mis on 19.09.1958 määratud tänavanime pikenduseks.

 

11. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise ametil:

11.1 määrata käesoleva määrusega kinnitatud tänavanimede alusel moodustatavate kruntide aadressid vastavalt krundijaotuskavade esitamisajale;

11.2 muuta Kaheküla tee 11, 13, 17a ja 17 kruntide aadressid vastavalt käesoleva määruse punktiga 3 kinnitatud Ründi tänava nimele 31. augustiks 2001;

11.3 muuta endise Nõmme 38 talumaa detailplaneeringu alale jäävate kruntide Kakumäe tee aadressid vastavalt käesoleva määruse punktiga 4 kinnitatud Nigli tänava nimele 31. augustiks 2001;

11.4 muuta Hälli tänava mitteametliku lõpuosa äärde jäävate kruntide paaritunumbrilised aadressid vastavalt käesoleva määruse punktiga 8.2 kinnitatud Tuluste tänava nimele 31. augustiks 2001.

 

12. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada:

12.1 uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi omanike poolt numbrimärkide paigaldamine hoonetele vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks;

12.2 uute numbrimärkide paigaldamine olemasolevate hoonete omanike poolt vastavalt käesoleva määruse punktidega 11.2 ja 11.3 muudetavatele aadressidele 1. oktoobriks 2001.

 

13. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

14. Määrus jõustub 2. juulil 2001.

 

Liisa-Ly Pakosta

 

Abilinnapea
linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär