Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2001 määrus number 84 [RT IV, 16.08.2013, 7]
Jõustumine:02.07.2001
Redaktsiooni kehtivus:02.07.2001 - ... [RT IV, 16.08.2013, 7]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn

27. juuni 2001 nr 84

Tänavanimede määramine Kristiine linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Kristiine Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata Lilleküla asumisse, Laki tn 12, Kõrgepinge tn 37 ja Tuuliku tee 6 detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimi Värvi tänav.

2. Määrata Lilleküla asumisse, Nõmme teelt algavale ning Nõmme tee 45b/Käo tn 20 detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt lisale 2 nimi Siidisaba tänav.

3. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise ametil määrata käesoleva määrusega kinnitatud tänavanimede alusel moodustatavate kruntide aadressid vastavalt krundijaotuskavade esitamisajale ning muuta senised Laki ja Kõrgepinge tänava aadressid vastavalt käesoleva määruse punktiga 1 määratud Värvi tänava nimele.

4. Kristiine Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

5. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

6. Määrus jõustub 2. juulil 2001.

Liisa-Ly Pakosta

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1 - Värvi tänava skeem
Lisa 2 - Siidisaba tänava skeem