Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük
Tallinna Linnavolikogu 17.05.2001 otsus number 138
Jõustumine:17.05.2001
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2001 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

Tallinn

17. mai 2001 nr 138

Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük

 

Juhindudes linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktist 61 ning tulenevalt linnavolikogu 15. juuni 2000 otsusest nr 221,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Tunnistada Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müügiks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumisel parimaks pakkumiseks AS Ühendatud Kapital (registrikood 10365903) pakkumine hinnaga 100 100 000 (sada miljonit ükssada tuhat) krooni.

 

2. Ostuhind 100 100 000 (sada miljonit ükssada tuhat) krooni, millest on tasutud 5 miljonit krooni tagatisrahana, kuulub tasumisele notarideposiidi kaudu enne kinnistute notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist.

 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Rein Voog