Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vee-ettevõtja määramine Mähe 1 ja Mähe 2 ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades
Tallinna Linnavolikogu 17.05.2001 otsus number 142
Jõustumine:17.05.2001
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2001 - 14.06.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 14.06.2012 nr 91, vastuvõetud 14.06.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

Tallinn

17. mai 2001 nr 142

Vee-ettevõtja määramine Mähe 1 ja Mähe 2 ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades

 

Juhindudes Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 2, Vabariigi Valitsuse 1. augusti 2000 korraldusest nr 641-k ja Tallinna Linnavolikogu 15.juuni 2000 otsusest nr 214,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Määrata AS ESMAR EHITUS ja MTÜ Energia Mähe aiandusühistu vee-ettevõtjaks Mähe 1 ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas viieks aastaks.

 

2. Määrata OÜ MÄHE VESI, Kuldkuu Investeeringute AS ja AS Devisee vee-ettevõtjaks Mähe 2 ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas viieks aastaks.

 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees