Tallinna Linnavalitsus 09.05.2001 määrus number 69.
Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimääruse muutmine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine