Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vikerkaare tn 5-9a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 19.04.2001 otsus number 108
Jõustumine:19.04.2001
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2021 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 28.01.2021 nr 9, vastuvõetud 28.01.2021

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

Tallinn

19. aprill 2001 nr 108

Vikerkaare tn 5-9a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kehtestada Nõmme linnaosas Vikerkaare tn 5-9a maa-ala detailplaneering vastavalt Osaühing Humana Projekt tööle nr 115KR.
(Kehtetu osaliselt - Vikerkaare tn 7 kinnistu osas, Tvk o 28.01.2021 nr 9, vastuvõetud 28.01.2021)

 

2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa taotleja oma vahendite arvel.

 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees