Tallinna Linnavalitsus 12.03.2001 määrus number 51.
Tallinna Botaanikaaia põhikirja muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikirja kinnitamine Tlv m 39 16.06.1995 16.06.1995