Tallinna Linnavalitsus 12.03.2001 määrus number 51.
Tallinna Botaanikaaia põhikirja muutmine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnakantselei põhimääruse kinnitamine Tvk m 47 30.11.2000 07.12.2000
2 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, struktuuri ja teenustujate koosseisu ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimääruse kinnitamine Tvk m 50 30.11.2000 07.12.2000
3 Linnavolikogu pädevuse delegeerimine Tvk m 14 06.05.1999 01.06.1999
4 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996