Tallinna Linnavalitsus 12.03.2001 määrus number 51.
Tallinna Botaanikaaia põhikirja muutmine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine