Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Botaanikaaia direktori ametist vabastamine ja peadirektori ametisse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 14.03.2001 korraldus number 979
Jõustumine:14.03.2001
Redaktsiooni kehtivus:14.03.2001 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

Tallinn

14. märts 2001 nr 979-k

Tallinna Botaanikaaia direktori ametist vabastamine ja peadirektori ametisse kinnitamine

 

Juhindudes Töölepinguseaduse § 76, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1 ja 9, Tallinna Botaanikaaia põhikirja p 4.1, Tallinna Linnavalitsuse 12. märts 2001 määrusele nr 51 ning seoses töölepingu lõpetamisega poolte kokkuleppel, kokkuleppele töölepingu lõpetamiseks ja tulenevalt abilinnapea linnapea ülesannetes

Heiki Kivimaa ettepanekust

1. Vabastada Tallinna Botaanikaaia direktor Jüri O t t ametist seoses töölepingu lõpetamisega poolte kokkuleppel Töölepinguseaduse § 76 alusel 14. märtsil 2001.

 

2. Kinnitada Veiko L õ h m u s Tallinna Botaanikaaia peadirektori ametikohale alates 15.märtsist 2001.

 

3. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti juhatajal Toomas Tautsil lõpetada tööleping Botaanikaaia direktor Jüri Ott’iga punktis 1 toodud alusel.

 

4. Korraldus jõustub vastuvõtmisest.

 

Heiki Kivimaa

 

Abilinnapea linnapea
ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär