Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme linnaosa üldplaneeringu algatamine
Tallinna Linnavolikogu 22.02.2001 otsus number 46
Jõustumine:22.02.2001
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2001 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

Tallinn

22. veebruar 2001 nr 46

Nõmme linnaosa üldplaneeringu algatamine

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31 ja Planeerimis- ja ehitusseaduse § 10 lg 1,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Algatada Nõmme linnaosa üldplaneering.

 

2. Planeeringu koostamisel võtta aluseks Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni poolt 13.06.2000 kinnitatud lähteülesanne.

 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees