Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
19.02.2001- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maa kompensatsiooni suuruse määramise korra muutmine
Tallinna Linnavalitsus 14.02.2001 määrus number 30
Jõustumine:19.02.2001
Redaktsiooni kehtivus:19.02.2001 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

14. veebruar 2001 nr 30

Maa kompensatsiooni suuruse määramise korra muutmine

 

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra punktist 30, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusest nr 49 ja Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusest nr 50

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1997 määrust nr 50 "Maa kompensatsiooni suuruse määramise kord" alljärgnevalt:

1.1 asendada sõna "omandireformiamet" sõnaga "maa-amet" vastavas käändes;

1.2 tunnistada kehtetuks korra punkt 3.

 

2. Määrus jõustub 19. veebruaril 2001.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes