Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõidukite tasulise parkimise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 08.02.2001 määrus number 8
Jõustumine:15.02.2001
Kehtetuks tunnistamine:02.02.2003
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2001 - ...

KEHTETU:
Tvk m 30.01.2003 nr 9 jõust. 02.02.2003

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

8. veebruar 2001 nr 8

Sõidukite tasulise parkimise korra muutmine

 

Lähtudes 1. veebruarist 2001 jõustunud Liiklusseadusest ja Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusest nr 50 "Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, struktuuri ja teenistujate ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimääruse kinnitamine",

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta linnavolikogu 23. septembri 1999 määrust nr 32 "Sõidukite tasulise parkimise korra kehtestamine" alljärgnevalt:

1.1 asendada preambulis sõnad "Liiklusseaduse § 261, § 352 ja § 353" sõnadega "Liiklusseaduse § 48, § 49 lg 4 ja 5, § 50, § 51, § 53, § 54 ja § 55";

1.2 asendada sõna "Transpordiamet" sõnadega "Säästva Arengu ja Planeerimise Amet" vastavas käändes.

 

2. Muuta linnavolikogu 23. septembri 1999 määrusega nr 32 kinnitatud Sõidukite tasulise parkimise korra punkti 2.7 ja sõnastada see alljärgnevalt:

"2.7 Liikumispuudega juht võib tema kasutuses olevat sõidukit Liiklusseaduses sätestatud parkimiskaardi olemasolul parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta. Parkimiskaardi väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel Säästva Arengu ja Planeerimise Amet."

 

3. Määrus jõustub 15. veebruaril 2001.

 

Peeter Lepp

Tallinna Linnavolikogu aseesimees-

linnavolikogu esimehe asendaja