Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt on aluseks
 
Tlv k 19.02.2020 nr 206
 
Tlv k 11.09.2019 nr 1109
 
Tlv k 07.08.2019 nr 995
 
Tlv k 30.05.2018 nr 807
 
Tlv k 07.06.2017 nr 901
 
Tlv k 29.03.2017 nr 481
 
Tlv k 08.03.2017 nr 344
 
Tlv k 02.11.2016 nr 1627
 
Tlv k 11.05.2016 nr 728
 
Tvk o 21.04.2016 nr 64
 
Tlv k 23.12.2015 nr 1938
 
Tlv k 08.10.2014 nr 1485
 
Tlv k 05.03.2014 nr 322
 
Tlv k 18.09.2013 nr 1280
 
Tlv k 11.09.2013 nr 1237
 
Tlv k 17.04.2013 nr 528
 
Tlv k 20.03.2013 nr 351
 
Tlv k 24.10.2012 nr 1440
 
Tlv k 10.10.2012 nr 1389
 
Tlv k 06.09.2011 nr 1386
 
Tlv k 03.08.2011 nr 1214
 
Tlv k 01.06.2011 nr 908
 
Tlv k 27.04.2011 nr 678
 
Tvk o 10.03.2011 nr 36
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2017
 
Tvk o 18.11.2010 nr 270
 
Tlv k 30.06.2010 nr 1134
 
Tlv k 30.06.2010 nr 1136
 
Tlv k 22.06.2010 nr 1061
 
Tlv k 09.06.2010 nr 933
 
Tlv k 14.04.2010 nr 539
 
Tlv k 14.04.2010 nr 540
 
Tlv k 17.02.2010 nr 232
 
Tlv k 25.06.2008 nr 1194
 
Tvk o 25.01.2007 nr 14
 
Tlv k 14.06.2006 nr 1294
 
Tlv k 29.07.2009 nr 1248
Aktile viitab
 
Tvk o 09.09.2021 nr 103
 
Tvk o 06.05.2021 nr 62
 
Tvk o 11.03.2021 nr 32
 
Tvk o 28.01.2021 nr 9
 
Tvk o 26.11.2020 nr 110
 
Tvk o 26.11.2020 nr 111
 
Tvk o 26.11.2020 nr 109
 
Tvk o 15.10.2020 nr 95
 
Tvk o 15.10.2020 nr 96
 
Tvk o 17.09.2020 nr 83
 
Tvk o 17.09.2020 nr 85
 
Tlv k 16.09.2020 nr 999
 
Tlv k 16.09.2020 nr 1002
 
Tlv k 16.09.2020 nr 1000
 
Tlv k 16.09.2020 nr 1003
 
Tlv k 09.09.2020 nr 959
 
Tlv k 09.09.2020 nr 963
 
Tlv k 09.09.2020 nr 998
 
Tvk o 03.09.2020 nr 71
 
Tvk o 03.09.2020 nr 73
 
Tlv k 02.09.2020 nr 925
 
Tlv k 02.09.2020 nr 926
 
Tlv k 02.09.2020 nr 933
 
Tlv k 26.08.2020 nr 903
 
Tlv k 26.08.2020 nr 905
 
Tlv k 19.08.2020 nr 849
 
Tlv k 19.08.2020 nr 850
 
Tlv k 19.08.2020 nr 852
 
Tlv k 19.08.2020 nr 853
 
Tlv k 19.08.2020 nr 860
 
Tlv k 19.08.2020 nr 861
 
Tlv k 19.08.2020 nr 862
 
Tlv k 12.08.2020 nr 822
 
Tlv k 12.08.2020 nr 823
 
Tlv k 12.08.2020 nr 830
 
Tlv k 12.08.2020 nr 832
 
Tlv k 30.06.2020 nr 813
 
Tlv k 25.06.2020 nr 773
 
Tlv k 25.06.2020 nr 774
 
Tlv k 25.06.2020 nr 775
 
Tlv k 25.06.2020 nr 777
 
Tlv k 25.06.2020 nr 780
 
Tlv k 25.06.2020 nr 790
 
Tlv k 17.06.2020 nr 724
 
Tlv k 17.06.2020 nr 736
 
Tlv k 17.06.2020 nr 737
 
Tlv k 17.06.2020 nr 740
 
Tvk o 11.06.2020 nr 61
 
Tvk o 11.06.2020 nr 62
 
Tlv k 10.06.2020 nr 680
Näita veel (5439)
Akti muudavad
 
Tvk m 09.09.2010 nr 45
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna üldplaneeringu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrus number 3
Jõustumine:18.01.2001
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ... [RT IV, 12.09.2013, 4]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011, õigusaktis lugeda euro kasutusele võtmisel märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel.

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

11. jaanuar 2001 nr 3

 

Tallinna üldplaneeringu kehtestamine

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31 ja Planeerimis- ja ehitusseaduse § 8 lg 1 ja 2 ning § 24 lg 2,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

 

1. Kehtestada juurdelisatud Tallinna üldplaneering.

2. Määrus jõustub 18. jaanuaril 2001.a.

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Tallinna üldplaneering