Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.01.2001 määrus number 7
Jõustumine:08.01.2001
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:08.01.2001 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

03. jaanuar 2001 nr 7

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

 

Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 50 "Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, struktuuri ja teenistujate koosseisu ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimääruse kinnitamine" ja 30. novembri 2000 määruse nr 51 "Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Elamumajandusameti struktuuri ja teenistujate koosseisu ning põhimääruse kinnitamine"

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse määrustes järgmised muudatused:

1.1 asendada 10. mai 2000 määruses nr 32 "Tallinna linnale kuuluvate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise ja eluruumide üürile andmise korra rakendamine" lisades 1 ja 4 sõnad "Tallinna Linnavaraamet" sõnadega "Tallinna Elamumajandusamet" ja sõna "linnavaraamet " sõnaga " elamumajandusamet " vastavas käändes;

1.2 asendada 17. mai 2000 määruses nr 33 "Korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra kehtestamine" ja korras sõnad "Tallinna Linnavaraamet" sõnadega "Tallinna Elamumajandusamet" ja sõna "linnavaraamet" sõnaga "elamumajandusamet" vastavas käändes;

1.3 asendada 19. detsembri 1997 määruses nr 99 "Linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerimise kord" ja korras sõnad "Tallinna Linnavaraamet" ja "linnaplaneerimise amet" sõnadega "Tallinna Elamumajandusamet" ja "säästva arengu ja planeerimise amet" ja sõna "linnavaraamet " sõnaga "elamumajandusamet" vastavas käändes.

 

2. Määrus jõustub 08. jaanuaril 2001.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär