Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna õigusaktide registri asutamine
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2000 otsus number 416
Jõustumine:14.12.2000
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2000 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

O T S U S

Tallinn

14. detsember 2000 nr 416

Tallinna õigusaktide registri asutamine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja Andmekogude seaduse § 4, § 43 lg 1, lg 2 ja lg 5,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Asutada Tallinna õigusaktide register.

 

2. Registrit peetakse elektroonselt infotehnoloogilise registrina.

 

3. Registri vastutavaks töötlejaks on Tallinna Linnakantselei ja volitatud töötlejaks AS Andmevara.

 

4. Finantseerida registri asutamist, pidamist, täiendamist ja arendamist Tallinna linna eelarvest.

 

5. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees