Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, struktuuri ja teenustujate koosseisu ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 30.11.2000 määrus number 50
Jõustumine:07.12.2000
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2002 - 03.03.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

REDAKTSIOON:
Tvk m 12.12.2002 nr 70 jõust. 01.01.2003
Tvk m 14.12.2000 nr 58 jõust. 21.12.2000

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

 

Tallinn

30. november 2000 nr 50

Tallinna linna ametiasutuste
ümberkorraldamine,
struktuuri ja teenistujate koosseisu ning
Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise
Ameti põhimääruse kinnitamine

 

Tulenevalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. (Kehtetu - Tvk m 14.12.2000 nr 58 jõust. 21.12.2000)

 

2. (Kehtetu - Tvk m 12.12.2002 nr 70 jõust. 01.01.2003)

 

3. Tunnistada kehtetuks 1. jaanuarist 2001:

3.1 linnavolikogu 16. oktoobri 1997 määrus nr 51 “Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse kinnitamine”;

3.2 linnavolikogu 16. oktoobri 1997 määrus nr 50 “Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse kinnitamine”;

3.3 linnavolikogu 4. septembri 1997 määrus nr 40 “Tallinna Transpordiameti põhimääruse kinnitamine”.

 

4. Määrus jõustub 7. detsembril 2000.

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees