Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.09.2000 määrus number 57 [RT IV, 30.08.2013, 4]
Jõustumine:25.09.2000
Redaktsiooni kehtivus:25.09.2000 - ... [RT IV, 30.08.2013, 4]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

20. september 2000 nr 57

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Määrata Mähe asumisse ja Merivälja asumi ida ossa planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimed alljärgnevalt:

1.1 Lehiku tee (28.06.1996 määratud tänavanime pikendusena);

1.2 Ubalehe tee;

1.3 Naadi tee;

1.4 Vahtramäe tee;

1.5 Siniladva tee;

1.6 Kastevarre tee;

1.7 Soovõha tee;

1.8 Lodumetsa tee;

1.9 Palderjani tee;

1.10 Ranniku tee (13.04.1954 määratud tänavanime pikendusena);

1.11 Leedri tee (8.06.1996 määruse nr 37 punktiga 1.9 võrreldes uuel kohal);

1.12 Näsiniine tee;

1.13 Kesktee (1924 rajatud tänava pikendusena);

1.14 Kastiku tee.

 

2. Määrata Mähe asumisse, Randvere tee ja Mähe tee vahelisele alale planeeritud tänavatele nimed vastavalt käesoleva määruse lisale 2 alljärgnevalt:

2.1 Kuusenõmme tee;

2.2 Ussilaka tee;

2.3 Rebasesaba tee;

2.4 Käokeele tee;

2.5 Mähe tee (12.07.1949 määratud tänavanime pikendusena).

 

3. Määrata Laiaküla asumisse planeeritud tänavatele nimed vastavalt käesoleva määruse lisale 3 alljärgnevalt:

3.1 Laiaküla tee;

3.2 Kassikäpa tee.

 

4. Linnaplaneerimise ametil:

4.1 määrata käesoleva määruse punktidega 1, 2 ja 3 kinnitatud tänavanimede alusel aadressid vastavalt krundijaotuskava esitamisajale;

4.2 muuta 31. oktoobriks 2000 käesoleva määruse lisaga 1 käsitletava planeeringu maa-ala lääne piirile jääva kuue krundi topeltaadressid, kaotades neist mitteametliku tänavanime, Viherpuu tee järgse aadressi osa.

 

5. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

 

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 1996 määruse nr 37 punkt 1.9.

 

7. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

8. Määrus jõustub 25. septembril 2000.

 

Ants Leemets

 

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3