Tallinna Linnavolikogu 10.08.2000 otsus number 256.
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine