Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 10.08.2000 otsus number 256
Jõustumine:10.08.2000
Redaktsiooni kehtivus:10.08.2000 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

O T S U S

Tallinn

10. august 2000 nr 256

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

 

Lähtudes Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 1 ja Tallinna põhimäärus § 6 lg 3 ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kinnitada iga munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnaks Tallinna linna haldusterritoorium.

2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Rein Voog

 

Tallinna Linnavolikogu esimees