Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
28.01.2021- ...
 
15.06.2000-28.01.2021

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Peterburi tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2000 otsus number 234
Jõustumine:15.06.2000
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2021 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 28.01.2021 nr 14, vastuvõetud 28.01.2021 

  TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS


Tallinn                     15. juuni 2000 nr 234
Peterburi tee 38 kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine
Lasnamäe linnaosas


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33,
Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja Tallinna ajutise ehitusmääruse p
79,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kehtestada Lasnamäe linnaosas Peterburi tee 38 kinnistu detailplaneering
vastavalt Osaühing Jüri Jaama Arhitektuuribüroo tööle nr 06/98 (Tallinna
Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 29. märtsi 2000
otsus nr 51).
(Kehtetu osaliselt - Peterburi tee 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9 ja 38/10 kinnistute osas, 
Tvk o 28.01.2021 nr 14, vastuvõetud 28.01.2021) 
2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa
taotleja oma vahendite arvel.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees