Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.07.2000-21.06.2015

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000.aasta 1.juunit, üüri reguleerimine
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2000 määrus number 19 [RT IV, 27.08.2013, 10]
Jõustumine:01.07.2000
Kehtetuks tunnistamine:21.06.2015
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2000 - 21.06.2015 [RT IV, 27.08.2013, 10]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 11.06.2015 nr 14 [RT IV, 18.06.2015, 2 - jõust. 21.06.2015]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

Tallinn

15. juuni 2000 nr 19

Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000. aasta 1. juunit, üüri reguleerimine

 

Juhindudes Elamuseaduse § 8 p 2, § 37¹ lg 2 ja § 75,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000. aasta 1. juunit, üürile andmisel võib linnavalitsus oma korraldusega kehtestada Elamuseaduse § 37¹ lg 1 alusel kehtestatud üüri piirmäärast suurema üüri suuruse.

2. Punktis 1 nimetatud eluruumide üürile andmiseks on vajalik üürniku eelnev nõusolek üüri piirmäärast suurema üüri tasumiseks.

3. Linnavalitsusel kinnitada punktis 1 nimetatud eluruumide üürile andmisel kasutatav üürilepingu tüüpvorm.

4. Määrus jõustub 1. juulil 2000.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees