Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt on aluseks
 
Tlv k 18.06.2014 nr 1013
 
Tlv k 03.03.2010 nr 316
 
Tlv k 25.11.2009 nr 1957
 
Tlv k 19.08.2009 nr 1333
 
Tlv k 04.03.2009 nr 351
 
Tlv k 25.06.2008 nr 1228
 
Tlv k 28.11.2007 nr 2072
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 11.06.2015 nr 14
Aktile viitab
 
Tlv k 24.11.2010 nr 1796
 
Tlv k 03.11.2010 nr 1681
 
Tlv k 03.11.2010 nr 1682
 
Tlv k 03.11.2010 nr 1683
 
Tlv k 03.11.2010 nr 1684
 
Tlv k 22.03.2006 nr 547
 
Tlv k 02.02.2005 nr 190
 
Tlv k 22.09.2004 nr 1851
 
Tlv k 16.06.2004 nr 1313
 
Tlv k 16.06.2004 nr 1312
 
Tlv k 16.06.2004 nr 1311
 
Tlv k 16.06.2004 nr 1310
 
Tlv k 28.01.2004 nr 169
 
Tlv k 24.09.2003 nr 2130
 
Tlv k 13.08.2003 nr 1846
 
Tlv k 18.12.2002 nr 3115
 
Tlv k 25.09.2002 nr 2368
 
Tlv k 25.09.2002 nr 2369
 
Tlv k 18.09.2002 nr 2320
 
Tlv k 27.03.2002 nr 926
 
Tlv k 28.03.2001 nr 1126
 
Tlv k 11.10.2000 nr 3809
 
Tlv m 04.10.2000 nr 65
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000.aasta 1.juunit, üüri reguleerimine
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2000 määrus number 19 [RT IV, 27.08.2013, 10]
Jõustumine:01.07.2000
Kehtetuks tunnistamine:21.06.2015
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2000 - 21.06.2015 [RT IV, 27.08.2013, 10]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 11.06.2015 nr 14 [RT IV, 18.06.2015, 2 - jõust. 21.06.2015]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

Tallinn

15. juuni 2000 nr 19

Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000. aasta 1. juunit, üüri reguleerimine

 

Juhindudes Elamuseaduse § 8 p 2, § 37¹ lg 2 ja § 75,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000. aasta 1. juunit, üürile andmisel võib linnavalitsus oma korraldusega kehtestada Elamuseaduse § 37¹ lg 1 alusel kehtestatud üüri piirmäärast suurema üüri suuruse.

2. Punktis 1 nimetatud eluruumide üürile andmiseks on vajalik üürniku eelnev nõusolek üüri piirmäärast suurema üüri tasumiseks.

3. Linnavalitsusel kinnitada punktis 1 nimetatud eluruumide üürile andmisel kasutatav üürilepingu tüüpvorm.

4. Määrus jõustub 1. juulil 2000.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees