Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavolikogu 23.03.2000 otsus number 102
jõustumine 23.03.2000

Redaktsiooni kehtivus 06.02.2020 - ...
 REDAKTSIOON: 
 Tvk o 06.02.2020 nr 7, vastuvõetud 06.02.2020
Tlv k 18.04.2018 nr 574
Tvk o 25.01.2018 nr 11, vastuvõetud 25.01.2018 
TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS
 Tallinn                    23. märts 2000 nr 102 
 
 Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 lg 2 ja Tallinna ajutise ehitusmääruse p 79,
 
 Tallinna Linnavolikogu 
 o t s u s t a b: 

  1. Kehtestada Kristiine linnaosas Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering vastavalt Aktsiaselts EA RENG tööle nr 133-981 102 (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 5. jaanuari 2000 otsus nr 142). 
  Kehtetu osaliselt - Tvk o 25.01.2018 nr 11, vastuvõetud 25.01.2018, sätestatud osas; 
  kehtetu osaliselt - Tlv k 18.04.2018 nr 574, sätestatud osas; 
kehtetu osaliselt, A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu (krundi positsioon 23) osas - Tvk o 06.02.2020 nr 7, vastuvõetud 06.02.2020) 2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa taotleja oma vahendite arvel. 3. Otsus jõustub vastuvõtmisest. Rein Voog Tallinna Linnavolikogu esimees