Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 23.03.2000 otsus number 102
Jõustumine:23.03.2000
Redaktsiooni kehtivus:06.02.2020 - ...

 Redaktsioonid

 REDAKTSIOON: 
 Tvk o 06.02.2020 nr 7, vastuvõetud 06.02.2020
Tlv k 18.04.2018 nr 574
Tvk o 25.01.2018 nr 11, vastuvõetud 25.01.2018 
TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS
 Tallinn                    23. märts 2000 nr 102 
 
 Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 lg 2 ja Tallinna ajutise ehitusmääruse p 79,
 
 Tallinna Linnavolikogu 
 o t s u s t a b: 

  1. Kehtestada Kristiine linnaosas Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering vastavalt Aktsiaselts EA RENG tööle nr 133-981 102 (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 5. jaanuari 2000 otsus nr 142). 
  Kehtetu osaliselt - Tvk o 25.01.2018 nr 11, vastuvõetud 25.01.2018, sätestatud osas; 
  kehtetu osaliselt - Tlv k 18.04.2018 nr 574, sätestatud osas; 
kehtetu osaliselt, A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu (krundi positsioon 23) osas - Tvk o 06.02.2020 nr 7, vastuvõetud 06.02.2020) 2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa taotleja oma vahendite arvel. 3. Otsus jõustub vastuvõtmisest. Rein Voog Tallinna Linnavolikogu esimees