Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
06.02.2020- ...
 
18.04.2018-06.02.2020
 
25.01.2018-18.04.2018
 
23.03.2000-25.01.2018

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 23.03.2000 otsus number 102
Jõustumine:23.03.2000
Redaktsiooni kehtivus:23.03.2000 - 25.01.2018

 Redaktsioonid
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUSTallinn                    23. märts 2000 nr 102


Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku 
maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
Kristiine linnaosas


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p
33, Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 lg 2 ja Tallinna ajutise
ehitusmääruse p 79,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b: 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku
maa-ala detailplaneering vastavalt Aktsiaselts EA RENG tööle nr 133-981 102
(Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 5.
jaanuari 2000 otsus nr 142).

2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa
taotleja oma vahendite arvel.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees