Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale kuuluvate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise ja eluruumide üürile andmise korra rakendamine
Tallinna Linnavalitsus 10.05.2000 määrus number 32
Jõustumine:15.05.2000
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:12.05.2003 - 31.12.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011

REDAKTSIOON:
Tlv m 07.05.2003 nr 39 jõust. 12.05.2003
Tlv m 03.01.2001 nr 7 jõust. 08.01.2001

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

10. mai 2000 nr 32

Tallinna linnale kuuluvate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise ja eluruumide üürile andmise korra rakendamine

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 50¹ ja Tallinna Linnavolikogu 07. oktoobri 1999 määrusest nr 34 Tallinna linnale kuuluvate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise ja eluruumide üürile andmise korra kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. (Kehtetu - Tlv m 07.05.2003 nr 39 jõust. 12.05.2003)

 

2. (Kehtetu - Tlv m 07.05.2003 nr 39 jõust. 12.05.2003)

 

3. (Kehtetu - Tlv m 07.05.2003 nr 39 jõust. 12.05.2003)

 

4. (Kehtetu - Tlv m 07.05.2003 nr 39 jõust. 12.05.2003)

 

5. (Kehtetu - Tlv m 07.05.2003 nr 39 jõust. 12.05.2003)

 

6. (Kehtetu - Tlv m 07.05.2003 nr 39 jõust. 12.05.2003)

 

7. (Kehtetu - Tlv m 07.05.2003 nr 39 jõust. 12.05.2003)

 

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 1997 määrusega nr 99 kinnitatud Linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerimise korra punktid 59 kuni 64.

 

9. Määrus jõustub 15. mail 2000.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes