Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede osaline muutmine ja väikekoha leviala suurendamine Kesklinna linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 10.05.2000 määrus number 31 [RT IV, 03.09.2013, 4]
Jõustumine:15.05.2000
Redaktsiooni kehtivus:15.05.2000 - ... [RT IV, 03.09.2013, 4]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

10. mai 2000 nr 31

Tänavanime osaline muutmine ja väikekoha leviala suurendamine Kesklinna linnaosas

 

Lähtudes Kohanimeseaduse § 10 lõikest 3 ja Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Välisministeeriumi taotluse ja siseministri nõusoleku

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Muuta Südalinna asumis osaliselt Rävala puiestee nime ja määrata selle Välisministeeriumi esisele osale uus nimi Islandi väljak vastavalt lisale. Suurendada varem määratud väikekoha, Islandi väljaku leviala ja muuta ta mitteaadressikohast aadressikohaks.

 

2. Määrata erandina, toetudes käeoleva määruse punktile 1, Välisministeeriumi uueks aadressiks Islandi väljak 1 senise Rävala pst 9 asemel.

 

3. Kesklinna Valitsusel kindlustada hoonele uute aadressitähiste, tänavasildi ja numbrimärgi paigaldamine hoone omaniku poolt, mis vastavad linnas kasutatavale ühtsele kujundussüsteemile.

 

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. augusti 1998 määruse nr 51 punkt 1.

 

5. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

6. Määrus jõustub 15. mail 2000.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

Lisa