Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine ja kustutamine tänavate nimekirjast Kesklinna linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 10.05.2000 määrus number 30 [RT IV, 27.08.2013, 14]
Jõustumine:15.05.2000
Redaktsiooni kehtivus:15.05.2000 - ... [RT IV, 27.08.2013, 14]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

10. mai 2000 nr 30

Tänavanimede määramine ja kustutamine tänavate nimekirjast Kesklinna linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktidest 2.3 ja 1.6 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Kesklinna Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Pikendada Maakri asumis Rävala puiestee algusosa kulgu, seoses planeeritud tänavalõigu väljaehitamisega Ants Laikmaa tänavalt kuni Liivalaia tänavani vastavalt lisale.

 

2. Kustutada Tallinna tänavate nimekirjast ja aadresse sisaldavatest registritest Maakri asumisse kuulunud Kana tänava nimi, seoses tänava kaotamisega Rävala pst 3 kinnistu planeeringu ja väljaehitatud uue hoone tõttu.

 

3. Kesklinna Valitsusel kindlustada Rävala puiestee tänavasildid tänava väljaehitamise ajaks.

 

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

5. Määrus jõustub 15. mail 2000.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

Lisa