Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.04.2000 määrus number 27 [RT IV, 30.08.2013, 5]
Jõustumine:24.04.2000
Redaktsiooni kehtivus:24.04.2000 - ... [RT IV, 30.08.2013, 5]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

19. aprill 2000 nr 27

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Linnaosa Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata Pikaliiva asumisse, endistele Nurme, Põllu, Sagari ja Volmri kinnistutele planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimed alljärgnevalt:

1.1 Rõugu tänav;

1.2 Kubu tänav;

1.3 Sagari tänav;

1.4 Vihu tänav.

 

2. Määrata Vismeistri asumisse, endisele Uustalu kinnistule planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 2 nimed alljärgnevalt:

2.1 Viige tänav;

2.2 Lõimise tänav;

2.3 Mirta tänav;

2.4 Loigu tänav (30.12.1997 määratud tänavanime pikendusena);

2.5 Uustalu tänav (16.05.1989 määratud asukoha suhtes uue leviala ja suunaga).

 

3. Määrata Vismeistri asumisse, endisele Lauri kinnistule planeeritud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 3 nimi Lauripere tänav.

 

4. Määrata Õismäe asumisse, Vabaõhumuuseumi tee 26a - 26f alale planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 4 nimed alljärgnevalt:

4.1 Merirahu tänav;

4.2 Paljandi tänav.

 

5. Määrata Haabersti asumisse, endisele Lillevälja kinnistule planeeritud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 5 nimi Lillevälja tänav.

 

6. Määrata Kakumäe asumisse, Jõeküla elamupiirkonda, endisele Raja kinnistule planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 6 nimed alljärgnevalt:

6.1 Särjesilma tänav (skeemil pos. 14);

6.2 Rajapere tänav (skeemil pos. 15);

6.3 Silgu tänav (23.02.2000 määratud tänavanime pikendusena; skeemil pos. 10).

 

7. Määrata Kakumäe asumisse, endisele Otsa kinnistule planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 7 nimed alljärgnevalt:

7.1 Silmu tänav (15.09.1995 määratud tänavanime algusosa pikendusena);

7.2 Silgu tänav (23.02.2000 määratud tänavanime pikendusena);

7.3 Kilu tänav (15.09.1995 määratud tänava algusosa suhtes uue levialaga;

tänava endine algusosa skeemil: lõik A - B).

 

8. Linnaplaneerimise ametil:

8.1 määrata käesoleva määrusega kinnitatud tänavanimede alusel aadressid moodustatavatele uutele kruntidele vastavalt krundijaotuskava esitamisajale;

8.2 korrigeerida olemasolevate kruntide ja ehitiste aadressid detailplaneeringu ja käesoleva määrusega kinnitatud uute tänavanimede alusel vastavalt krundijaotuskava esitamisajale järgmiselt:

8.2.1 muuta lisa 2 alusel kolme Kakumäe tee äärse krundi senised aadressinumbrid, jättes tänavanime samaks, Uustalu ja Viige tänava järgi senised Kakumäe tee aadressid ning Vabaõhumuuseumi tee ja Parve tänava järgi senised Uustalu tänava 2 kuni 4 aadressid;

8.2.2 muuta lisa 3 alusel Lauripere tänava järgi senised Vana-Rannamõisa tee ja Tiskre tee aadressid;

8.2.3 muuta lisa 4 alusel Paljandi tänava järgi senine Vabaõhumuuseumi tee 22 ning lisa 5 alusel Lillevälja tänava järgi senised Vabaõhumuuseumi tee aadressid;

8.2.4 muuta lisa 6 alusel Särjesilma, Rajapere ja Silgu tänava järgi senised mitteametlikud Põlde, Piiritsa ja Kaladi tänava aadressid.

 

9. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

 

10. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

11. Määrus jõustub 24. aprillil 2000.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6
Lisa 7