Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta tn 1 ja 3 detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 09.03.2000 otsus number 88
Jõustumine:09.03.2000
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2000 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 11.06.2009 nr 125

 

 

                    TALLINNA LINNAVOLIKOGU

                            OTSUS

 

 

 

 

 

 

Tallinn                                            9. märts 2000 nr 88

 

 

 

 

Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning

Lesta tn 1 ja 3 detailplaneeringu

kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p

33, Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 lg 2 ja Tallinna ajutise

ehitusmääruse p 79,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Haabersti linnaosas Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta

tn 1 ja 3 detailplaneering vastavalt arhitekt Nikolai Jakobišvili tööle

(Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 6.

jaanuari 2000 otsus nr 285).

(Kehtetu - Lesta tn 3a krundi ehitusõiguse osas - Tvk o 11.06.2009 nr 125)

 

 

2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa

taotleja oma vahendite arvel.

 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

 

 

 

 

Peeter Lepp

Tallinna Linnavolikogu aseesimees-

linnavolikogu esimehe asendaja