Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2000 määrus number 14 [RT IV, 27.08.2013, 12]
Jõustumine:01.03.2000
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2000 - 23.09.2001 [RT IV, 27.08.2013, 12]

 Redaktsioonid
          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUSTallinn	                  23. veebruar 2000 nr 14

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46
kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes
aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Linnaosa
Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1. Määrata Pikaliiva asumisse, endistele Lauri, Jõepere ja Kasemetsa
kinnistutele planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale
1 nimed alljärgnevalt:
  1.1 Rangu tänav;
  1.2 Kuhja tänav;
  1.3 Kahlu tänav;
  1.4 Sarra tänav;
  1.5 Vaalu tänav;
  1.6 Kurmu tänav.

2. Määrata Kakumäe ja Vismeistri asumisse, Jõeküla piirkonda, endistele
Jõeoti, Aaviku ja Käänu kinnistutele planeeritud tänavatele vastavalt
käesoleva määruse lisale 2 nimed alljärgnevalt:
   2.1 Käba tänav;
   2.2 Ahingu tänav;
   2.3 Kaladi tänav;
   2.4 Piiritsa tänav;
   2.5 Nõeliku tänav;
   2.6 Västra tänav;
   2.7 Põlde tänav;
   2.8 Silgu tänav;
   2.9 Vähi tänav;
   2.10 Jõeküla tee (tänava uue lõpuosana; skeemil lõik A - B).     

3. Määrata Tiskre asumisse, endiste Teisepere, Uustalu ja Otsa kinnistutele
planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 3 nimed
alljärgnevalt:
   3.1 Rannaniidu tänav;
   3.2 Teisepere tänav;
   3.3 Kaisla tänav;
   3.4 Vaagi tänav;
   3.5 Roolahe tänav

4. Linnaplaneerimise Ametil  määrata  käesoleva määruse punktidega 1
kuni 3 kinnitatud tänavanimede alusel aadressid vastavalt
krundijaotuskava esitamisajale.

5. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide 
paigaldamine ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine
vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.
 
6. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma
ametlikke teadaandeid. 

7. Määrus jõustub 1. märtsil 2000.  


Jüri Mõis
Linnapea              Toomas Sepp
                  Linnasekretär
Lisa 1
Lisa 2 (Muudetud Västra tänava, Ahingu tänava, Priisata tänava, Põlde tänava ja Jõekula tee leviala - Tlv m 19.09.2001 nr 103 jõustumine 24.09.2001, muudatus sisse viimata)
Lisa 3