Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2000 määrus number 13 [RT IV, 27.08.2013, 13]
Jõustumine:01.03.2000
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2000 - ... [RT IV, 27.08.2013, 13]
          TALLINNA LINNAVALITSUSE
              MÄÄRUSTallinn	                  23. veebruar 2000 nr 13

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46
kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes
aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu
ettepaneku

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1. Määrata Mähe asumisse, endisele Rätsepa kinnistule planeeritud tänavale
vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimi Rätsepa tee.

2. Määrata Kose asumisse, endise Lükati tee 10 krundile planeeritud
tänavatele nimed vastavalt käesoleva määruse lisale 2 alljärgnevalt:
  2.1 Vesiveski tänav;
  2.2 Paisu tänav.

3. Linnaplaneerimise ametil määrata käesoleva määruse punktidega 1 ja 2
kinnitatud tänavanimede alusel aadressid vastavalt krundijaotuskava
esitamisajale.

4. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine
ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt
tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

5. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma
ametlikke teadaandeid.

6. Määrus jõustub 1. märtsil 2000.


Jüri Mõis
Linnapea                Toomas Sepp
                    Linnasekretär
Lisa 1
Lisa 2