Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõidu eest tasumise korra kehtestamine Tallinna ühistranspordis ühtsesse piletisüsteemi kuuluvatel liinidel
Tallinna Linnavolikogu 27.01.2000 määrus number 3
Jõustumine:01.03.2000
Kehtetuks tunnistamine:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.08.2000 - 01.04.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.03.2013 nr 21, jõustumine 01.04.2013

REDAKTSIOON:
Tvk m 15.06.2000 nr 20 jõust.01.08.2000

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

27. jaanuar 2000 nr 3

Sõidu eest tasumise korra kehtestamine
Tallinna ühistranspordis ühtsesse
piletisüsteemi kuuluvatel liinidel

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse paragrahv 6 lg 1 p 7, Vabariigi Valitsuse 4. mai 1992 määrusest nr 137 ja teede- ja sideministri 4. augusti 1997 määrusega nr 31 kinnitatud Sõitjateveo eeskirjast ning vajadusest muuta Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvate ühissõidukite sõidupiletite ja -kaartide struktuuri, korrastada sõidusoodustuste kasutamist ning lähtudes ühistranspordi kulutuste suurenemisest,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. (Kehtetu - Tvk m 15.06.2000 nr 20 jõust.01.08.2000)

2. (Kehtetu - Tvk m 15.06.2000 nr 20 jõust.01.08.2000)

3. (Kehtetu - Tvk m 15.06.2000 nr 20 jõust.01.08.2000)

4. Tunnistada kehtetuks alates 1. märtsist 2000:

4.1 linnavolikogu 11. detsembri 1997 määrus nr 60 "Sõidu eest tasumise

korra kehtestamine Tallinna ühistranspordis" punktid 1-5;

4.2 linnavolikogu 9. septembri 1999 määrus nr 30 "Linnavolikogu 11.

detsembri 1997 määruse nr 60 lisa 1 muutmine".

5. Määrus jõustub 1. märtsil 2000.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees