Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.12.1999 määrus number 42
Jõustumine:21.12.1999
Redaktsiooni kehtivus:21.12.1999 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUSTallinn,                16. detsember 1999 nr 42


Tallinna põhimääruse muutmine 


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p 9
ja paragrahv 48 ning Tallinna põhimääruse paragrahv 98,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna põhimääruse paragrahv 32 lg 2 ja sõnastada see
järgmiselt: 
"(2) Revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liikmed valitakse
linnavolikogu liikmete hulgast linnavolikogu poolt kinnitatud korras.
Revisjonikomisjoni teenindab linnavolikogu kantselei kontrolliosakond." 

2. Määrus jõustub 21. detsembril 1999.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees