Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine

Tallinna Linnavolikogu 16.12.1999 määrus number 41
jõustumine 21.12.1999
Kehtetuks tunnistamine 01.07.2002
Redaktsiooni kehtivus 21.12.1999 - ...

KEHTETU:
Tvk m 30.05.2002 nr 33 jõust. 01.07.2002

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn,

16. detsember 1999 nr 41

Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p 9 ja paragrahv 45 lg 5 ning Tallinna põhimääruse paragrahv 22 lg 4 p 1 ja paragrahv 98,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse paragrahv 35 lg 1 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

"2 või enam linnavolikogu liiget võivad moodustada linnavolikogu fraktsiooni."

 

2. Muuta linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 7 kinnitatud Tallinna Linnavolikogu töökorra punkti 5.1 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:"2 või enam volikogu liiget võivad moodustada volikogu fraktsiooni."

 

3. Määrus jõustub 21. detsembril 1999.

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees