Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.12.1999 määrus number 41
Jõustumine:21.12.1999
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2002
Redaktsiooni kehtivus:21.12.1999 - ...

KEHTETU:
Tvk m 30.05.2002 nr 33 jõust. 01.07.2002

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn,

16. detsember 1999 nr 41

Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p 9 ja paragrahv 45 lg 5 ning Tallinna põhimääruse paragrahv 22 lg 4 p 1 ja paragrahv 98,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse paragrahv 35 lg 1 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

"2 või enam linnavolikogu liiget võivad moodustada linnavolikogu fraktsiooni."

 

2. Muuta linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 7 kinnitatud Tallinna Linnavolikogu töökorra punkti 5.1 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:"2 või enam volikogu liiget võivad moodustada volikogu fraktsiooni."

 

3. Määrus jõustub 21. detsembril 1999.

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees