Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lilleküla raudteeharude ning Tehnika ja Asula tänava vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinna linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 22.12.1999 otsus number 320
Jõustumine:22.12.1999
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 26.11.2020 nr 111, vastuvõetud 26.11.2020 TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS Tallinn, 22. detsember 1999 nr 320 Lilleküla raudteeharude ning Tehnika ja Asula tänava vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinna linnaosas Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahv 24 lg 2 ja Tallinna ajutise ehitusmääruse p 79, Tallinna Linnavolikogu o t s u s t a b: 1. Kehtestada Kesklinna linnaosas Lilleküla raudteeharude ning Tehnika ja Asula tänava vahelise maa-ala detailplaneering vastavalt Aktsiaselts EESTI PROJEKT tööle nr AS-753-97 (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 16. septembri 1998 otsus nr 253).
(Kehtetu - planeeritud maa-ala osas, Tvk o 26.11.2020 nr 111, vastuvõetud 26.11.2020)
2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa taotleja oma vahendite arvel. 3. Otsus jõustub vastuvõtmisest. Rein Voog Tallinna Linnavolikogu esimees