Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 08.12.1999 määrus number 110
Jõustumine:13.12.1999
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2014 - ... [RT IV, 03.06.2014, 58]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 21.05.2014 nr 42 [RT IV, 03.06.2014, 2 - jõust. 01.09.2014]
Tlv m 04.05.2011 nr 65, jõustumine 09.05.2011
Tlv m 23.03.2011 nr 48, jõustumine 28.03.2011
Tlv m 23.03.2011 nr 33, jõustumine 28.03.2011
Tlv m 09.03.2011 nr 12, jõustumine 14.03.2011
Tlv m 09.03.2011 nr 11, jõustumine 14.03.2011
Tlv m 26.03.2008 nr 25 jõust. 01.09.2008
Tlv m 29.06.2007 nr 72 jõust. 01.09.2007
Tlv m 20.06.2007 nr 61 jõust. 01.09.2007
Tlv m 06.09.2006 nr 70 jõust. 11.09.2006
Tlv m 08.06.2005 nr 64 jõust. 01.07.2005
Tlv m 01.06.2005 nr 58 jõust. 06.06.2005
Tlv m 10.12.2003 nr 104 jõust. 15.12.2003
Tlv m 21.08.2002 nr 86 jõust. 26.08.2002
Tlv m 29.05.2002 nr 57 jõust. 03.06.2002
Tlv m 13.03.2002 nr 30 jõust. 18.03.2002
Tlv m 28.02.2001 nr 44 jõust. 05.03.2001
Tlv m 07.02.2001 nr 27 jõust. 12.02.2001
Tlv m 23.02.2000 nr 16 jõust. 01.03.2000

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

08. detsember 1999 nr 110

Põhja-Tallinna munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine

 

 

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning lähtudes Tallinna Linnavolikogu 06. mai 1999 määrusest nr 14

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. (Kehtetu - Tlv m 04.05.2011 nr 65, jõustumine 09.05.2011)

 

2. (Kehtetu - Tlv m 20.06.2007 nr 61 jõust. 01.09.2007)

 

3. (Kehtetu - Tlv m 23.03.2011 nr 48, jõustumine 28.03.2011)

 

4. (Kehtetu - Tlv m 26.03.2008 nr 25 jõust. 01.09.2008)

 

5. (Kehtetu - Tlv m 01.06.2005 nr 58 jõust. 06.06.2005)

 

6. [Kehtetu - RT IV, 03.06.2014, 2 - jõust. 01.09.2014]

 

7. (Kehtetu - Tlv m 09.03.2011 nr 12, jõustumine 14.03.2011)

 

8. (Kehtetu - Tlv m 09.03.2011 nr 11, jõustumine 14.03.2011)

 

9.(Kehtetu - Tlv m 10.12.2003 nr 104 jõust. 15.12.2003)

 

10. (Kehtetu - Tlv m 08.06.2005 nr 64 jõust. 01.07.2005)

 

11. Nimetada Tallinna Kopli Kunstikeskkool Tallinna Kunstigümnaasiumiks ning kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 11.
(Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - Tlv m 23.03.2011 nr 33, jõustumine 28.03.2011)

 

12. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

13. Määrus jõustub 13. detsembril 1999.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär