Tallinna Kesklinna munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 08.12.1999 määrus number 109
jõustumine 13.12.1999

Redaktsiooni kehtivus 20.06.2020 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv m 10.06.2020 nr 17, jõustumine 20.06.2020 [RT IV, 17.06.2020, 5 - jõust. 20.06.2020]
Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012
Tlv m 18.11.2009 nr 83 jõst. 23.11.2009
Tlv m 20.06.2007 nr 64 jõust. 01.09.2007
Tlv m 31.08.2005 nr 86 jõust. 05.09.2005
Tlv m 29.12.2004 nr 107 jõust. 05.01.2005
Tlv m 10.12.2003 nr 104 jõust. 15.12.2003
Tlv m 13.03.2002 nr 30 jõust. 18.03.2002
Tlv m 07.02.2001 nr 28 jõust. 12.02.2001
Tlv m 07.02.2001 nr 27 jõust. 12.02.2001
Tlv m 23.02.2000 nr 16 jõust. 01.03.2000

 

TALLINNA LINNAVALITSUSE

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

08. detsember 1999 nr 109

 

Tallinna Kesklinna munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine

 

 

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning lähtudes Tallinna Linnavolikogu 06. mai 1999 määrusest nr 14

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1.Kinnitada:

1.1 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.2 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.3 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.4 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.5 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.6 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.7 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.8 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.9 (Kehtetu - Tlv m 20.06.2007 nr 64 jõust. 01.09.2007);

1.10 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.11 (Kehtetu - Tlv m 07.02.2001 nr 28 jõust. 12.02.2001)

1.12 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi põhimäärus vastavalt lisale 12;

1.13 Tallinna Tõnismäe Reaalkooli põhimäärus vastavalt lisale 13;

1.14 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.15 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.16 (Kehtetu - Tlv m 10.12.2003 nr 104 jõust. 15.12.2003)

1.17  [Kehtetu - RT IV, 17.06.2020, 5 - jõust. 20.06.2020]

1.18 (Kehtetu - Tlv m 18.11.2009 nr 83 jõst. 23.11.2009);

1.19 (Kehtetu - Tlv m 10.12.2003 nr 104 jõust. 15.12.2003)

 

2. (Kehtetu - Tlv m 29.12.2004 nr 107 jõust. 05.01.2005)

 

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

4. Määrus jõustub 13. detsembril 1999.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa 12. TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUMI PÕHIMÄÄRUS (Tlv m 13.03.2002 nr 30 jõust. 18.03.2002)
Lisa 13. TALLINNA TÕNISMÄE REAALKOOLI PÕHIMÄÄRUS (Tlv m 13.03.2002 nr 30 jõust. 18.03.2002)