Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 16.01.1998 nr 5
Akt viitab
 
Tvk m 06.05.1999 nr 14
Akt muudab
 
Tlv m 05.03.1999 nr 23
 
Tlv m 11.12.1998 nr 77
 
Tlv m 25.09.1998 nr 61
 
Tlv m 11.09.1998 nr 56
 
Tlv k 27.08.1996 nr 2045
 
Tlv k 28.06.1996 nr 1782
Akti muudavad
 
Tlv m 10.06.2020 nr 17
 
Tlv m 12.09.2012 nr 43
 
Tlv m 18.11.2009 nr 83
 
Tlv m 20.06.2007 nr 64
 
Tlv m 31.08.2005 nr 86
 
Tlv m 29.12.2004 nr 107
 
Tlv m 10.12.2003 nr 104
 
Tlv m 13.03.2002 nr 30
 
Tlv m 07.02.2001 nr 27
 
Tlv m 07.02.2001 nr 28
 
Tlv m 23.02.2000 nr 16
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 08.12.1999 määrus number 109
Jõustumine:13.12.1999
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2020 - ... [RT IV, 17.06.2020, 25]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 10.06.2020 nr 17, jõustumine 20.06.2020 [RT IV, 17.06.2020, 5 - jõust. 20.06.2020]
Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012
Tlv m 18.11.2009 nr 83 jõst. 23.11.2009
Tlv m 20.06.2007 nr 64 jõust. 01.09.2007
Tlv m 31.08.2005 nr 86 jõust. 05.09.2005
Tlv m 29.12.2004 nr 107 jõust. 05.01.2005
Tlv m 10.12.2003 nr 104 jõust. 15.12.2003
Tlv m 13.03.2002 nr 30 jõust. 18.03.2002
Tlv m 07.02.2001 nr 28 jõust. 12.02.2001
Tlv m 07.02.2001 nr 27 jõust. 12.02.2001
Tlv m 23.02.2000 nr 16 jõust. 01.03.2000

 

TALLINNA LINNAVALITSUSE

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

08. detsember 1999 nr 109

 

Tallinna Kesklinna munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine

 

 

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning lähtudes Tallinna Linnavolikogu 06. mai 1999 määrusest nr 14

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1.Kinnitada:

1.1 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.2 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.3 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.4 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.5 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.6 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.7 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.8 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.9 (Kehtetu - Tlv m 20.06.2007 nr 64 jõust. 01.09.2007);

1.10 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.11 (Kehtetu - Tlv m 07.02.2001 nr 28 jõust. 12.02.2001)

1.12 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi põhimäärus vastavalt lisale 12;

1.13 Tallinna Tõnismäe Reaalkooli põhimäärus vastavalt lisale 13;

1.14 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.15 (Kehtetu - Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012)

1.16 (Kehtetu - Tlv m 10.12.2003 nr 104 jõust. 15.12.2003)

1.17  [Kehtetu - RT IV, 17.06.2020, 5 - jõust. 20.06.2020]

1.18 (Kehtetu - Tlv m 18.11.2009 nr 83 jõst. 23.11.2009);

1.19 (Kehtetu - Tlv m 10.12.2003 nr 104 jõust. 15.12.2003)

 

2. (Kehtetu - Tlv m 29.12.2004 nr 107 jõust. 05.01.2005)

 

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

4. Määrus jõustub 13. detsembril 1999.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa 12. TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUMI PÕHIMÄÄRUS (Tlv m 13.03.2002 nr 30 jõust. 18.03.2002)
Lisa 13. TALLINNA TÕNISMÄE REAALKOOLI PÕHIMÄÄRUS (Tlv m 13.03.2002 nr 30 jõust. 18.03.2002)