Nõmme linnaosa koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 24.11.1999 määrus number 104
jõustumine 29.11.1999

Redaktsiooni kehtivus 27.08.2013 - ...

REDAKTSIOON:

Tlv m 21.08.2013 nr 125 [RT IV, 24.08.2013, 27 - jõust. 27.08.2013]
Tlv m 21.08.2013 nr 123 [RT IV, 24.08.2013, 26 - jõust. 27.08.2013]
Tlv m 21.08.2013 nr 122 [RT IV, 24.08.2013, 25 - jõust. 27.08.2013]
Tlv m 21.08.2013 nr 118 [RT IV, 24.08.2013, 24 - jõust. 27.08.2013]
Tlv m 21.08.2013 nr 121 [RT IV, 24.08.2013, 23 - jõust. 27.08.2013]
Tlv m 21.08.2013 nr 120 [RT IV, 24.08.2013, 22 - jõust. 27.08.2013]
Tlv m 21.08.2013 nr 124 [RT IV, 24.08.2013, 21 - jõust. 27.08.2013]
Tlv m 21.08.2013 nr 119 [RT IV, 24.08.2013, 20 - jõust. 27.08.2013]
Tlv m 14.11.2012 nr 64, jõustumine 19.11.2012
Tlv m 04.05.2011 nr 64, jõustumine 09.05.2011
Tlv m 27.05.2009 nr 54 jõust. 01.06.2009

 

Põhimäärusi muudetud, vt Tlv 23.02.2000 määrust nr 17

                    TALLINNA LINNAVALITSUSE

                            MÄÄRUS

Tallinn                                         24. november 1999 nr 104

 

Nõmme linnaosa koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine

 

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele ning lähtudes Tallinna

Linnavolikogu 06. mai 1999 määrusest nr 14

 

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b :

 

1. Nimetada Tallinna 8. Lasteaed Tallinna Piiri Lasteaiaks ning kinnitada

põhimäärus vastavalt lisale l.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 24.08.2013, 21 - jõust. 27.08.2013]

 

2. Nimetada Tallinna 14. Lasteaed Tallinna Lasteaiaks Nõmmekannike ning

kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 2.
(Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas  - Tlv m 04.05.2011 nr 64, jõustumine 09.05.2011)

 

3. Nimetada Tallinna 69. Lasteaed Tallinna Lasteaiaks Mikumanni ning

kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 3.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 24.08.2013, 23 - jõust. 27.08.2013]

 

4. Nimetada Tallinna 51. Lasteaed Tallinna Lasteaiaks Kraavikrõll ning

kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 4.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 24.08.2013, 22 - jõust. 27.08.2013]

 

5. Nimetada Tallinna 59. Lastepäevakodu Tallinna Männiku Lasteaiaks ning

kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 5.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 24.08.2013, 25 - jõust. 27.08.2013]

 

6. Nimetada Tallinna 80. Lastepäevakodu Tallinna Lasteaiaks Männimudila

ning kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 6.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 24.08.2013, 26 - jõust. 27.08.2013]

 

7. Nimetada Tallinna 93. Lastepäevakodu Tallinna Lasteaiaks Kaseke ning

kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 7. 
(Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - Tlv m 14.11.2012 nr 64, jõustumine 19.11.2012)

 

8. Nimetada Tallinna 167. Lastepäevakodu Tallinna Lasteaiaks Rabarüblik

ning kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 8.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 24.08.2013, 27 - jõust. 27.08.2013]

 

9. Nimetada Tallinna 74. Lastepäevakodu Tallinna Raku Lasteaiaks ning
kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 9. 
(Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas  - Tlv m 27.05.2009 nr 54 jõust. 01.06.2009)

 

10. Nimetada Tallinna 4. Lastesõim Tallinna Lastesõimeks Mõmmik ning

kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 10.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 24.08.2013, 20 - jõust. 27.08.2013]

 

11. Nimetada Tallinna 11. Lastesõim Tallinna Lastesõimeks Hellik ning

kinnitada põhimäärus vastavalt lisale 11.
[Kehtetu osaliselt, põhimääruse osas - RT IV, 24.08.2013, 24 - jõust. 27.08.2013]

 

12. Määrus jõustub 29. novembril 1999.

 

Jüri Mõis

Linnapea                                                                                  Toomas Sepp

                                                                                                Linnasekretär